Sheleketa Vladislav

Academic degree
doctor of philosophical sciences
Science rang
professor
Education
Workplaces
  1. Belgorodskiy gosudarstvennyy tehnologicheskiy universitet im. V. G. Shuhova , professor kafedry teorii i metodologii nauki ,
Location
Belgorod , Belgorod , Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?