SERVICES OF MASS MEDIA AND PERSONAL ECOLOGY: ISSUE HISTORY
Abstract and keywords
Abstract (English):
The media have a strong influence on public life in general, as well as on moral and socio-psychological image of every member of society in particular because any new information, broadcasted by media, directs in a certain way and contains repeated stereotypes of political orientations and values, self-reinforcing in the minds of individuals. Mass media has a powerful impact on the consciousness of every member of society, and is an effective influence on emotions of the individual, means of operative delivery of the selected information in different “territorial nooks” of any regions of the planet. The most demonstrative example is electronic media. Today, the impact of the media on the individual has increased much more. The Internet and television dominate other media in terms of impact; they have become the life of almost every family.

Keywords:
Mass media, information, press, communication, social institution, society, printing
Text

В современном мире, при всё возрастающей

зависимости жизни общества от качественного

использования информационных технологий,

вопросы о степени свободы СМИ от власти и го-

сударства (в особенности претендующего на ста-

тус демократического), от общества приобретают

особое значение. Средства массовой информа-

ции выполняют разные социально-политиче-

ские роли, некоторые из которых, в зависимости

от социально-политических нюансов, обретают

смысл особой общественной значимости. Это

объединительные, организующие, консолидиру-

ющие и просвещающие общество роли. Вместе

с тем, СМИ могут играть и разъединительную,

дезинтегрирующую роль [1].

References

1. Efimova L.V. Aksiologicheskie problemy SMI. Servis plus. 2014. № 2.

2. Zorina N.M. K voprosu o prezentatsii teorii diskursa v ramkakh rechevedcheskikh distsiplin. Vestnik Assotsiatsii vuzov turizma i servisa. 2009. № 3. S. 93–98.

3. Krasnova O.N. Razvitie grazhdanskikh initsiativ v politicheskom protsesse (na materialakh FRG). Avtoref. dis. … kand. polit. nauk / Mos. gos. un-t im. M.V. Lomonosova. M., 1998.

4. Korgonosenko S.G. Sotsiologiya zhurnalistiki. M.: Aspekt Press, 2004.

5. Kortunov V.V. Chelovek mezhdu real´nost´yu i kiberprostranstvom. Sovremennye issledovaniya sotsial´nykh problem (elektronnyy nauchnyy zhurnal). 2013. № 1 (21).

6. Kortunov V.V., Sheleketa V.O. K voprosu o filosofsko-kul´turologicheskom obosnovanii gumanitarnoy ekspertizy sotsial´no-politicheskikh protsessov. Servis plus. 2014. T. 8. № 4. S. 9–14.

7. Markov E.A. Komu sluzhat rossiyskie sredstva massovoy informatsii?. Vlast´ i vlastnye otnosheniya v sovremennom mire: v 2-kh t. T. 1. Ekaterinburg. Izd-vo Ural.un-ta. 2006. S. 598–601.

8. Mironov S. Informatsionnaya kul´tura predpolagaet otvetstvennost´ SMI// Delovaya pressa. № 23–24 (438–439) ot 20.06.2008.

9. Prokhorov E.P. Svoboda SMI v zhurnalistskoy deyatel´nosti. M., 2001. S. 42–44

10. Solodukhin Yu. N. Rossiyskie sredstva massovoy informatsii: yavlyayutsya li oni «chetvertoy vlast´yu»?: SMI v politicheskikh tekhnologiyakh. M.: Enigma, 2005.

11. Fedotova L. Sotsiologiya massovoy kommunikatsii: teoriya i praktika. M.: Izdatel´stvo MGU. 2008.

12. Chichanovskiy A. SMI i vlast´. Dialog. 1995. № 5–6. S. 32–38.

13. Efimova L. V. Axiological Problems of the Mass. Media Middle-East Journal of Scientific Research. 22(2): 97–101, 2014.

14. Kortunov V. Modernization of Russia in the Context of Cultural Experience of the East and West. Middle East Journal of Scientific Research. 2013. T. 14. № 1. S. 41–46.

15. Kortunov V.V., Platonova N.A. Philosophical and Socio-Cultural Aspects of the Economic Type of Thinking. Middle East Journal of Scientific Research. 2013. T. 16. № 2. S. 296–303.

16. Zorina N.M., Kortunov V.V. The Issues of Methodology of a Discourse-Analysis in Teaching of Professional Speech to the Students of Non-Philological Specialties. Middle East Journal of Scientific Research. 2014. T. 19. № 4. S. 554–559.

Login or Create
* Forgot password?