SERVICES IN THE FIELD OF SCIENTIFIC SERVICE
Rubrics: SERVICE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The article is devoted to the study of the scientific sphere of service and services which are included in it. Analysis of aspects of this field has begun recently. Increasing interest in this subject is explained with the transition of society to post-industrial (informational) development, that is, to the society, where the basis is the contemporary acquisition of new knowledge and relevant information. Today science is considered as a specific production objective (overt, explicit) knowledge. Consequently, the sphere of scientific service is a special part of the sphere of services directly associated with the specific activity of scientific institutions and organizations. However, despite the significant role of the sphere of scientific services in economic growth, in the direction of the course of scientific and technical policy (SSTP) and the competitiveness of any developed or just developing country, we should establish that there are several understudied aspects and controversial issues. In particular, the scientific literature gives little attention to the research of the sphere of scientific service; there is no universally accepted definition of the sphere of scientific service. This article presents some theoretical positions about the nature of this sphere and gives its features. The authors give the clarified definition of «scientific services» and identify the proposed location of the sphere of scientific service in the field of services. The article discusses the various services in the field of scientific services. Names are from classifications officially cited or mentioned in the periodical literature (both foreign and domestic). According to the results the authors give the definition of the services in the field of scientific service based on the analyzed classifications.

Keywords:
scientific services, research institutions, services, knowledge economy
References

1. Bur´yak A. Upravlenie nauchnoy otrasl´yu. URL: http://bouriac.narod.ru/SciCon.htm. (data obrashcheniya 02.09.2015).

2. Vlasov M. Instituty miniekonomiki znaniy. Monograficheskie issledovaniya: ekonomika. M.:Academia, 2009. 288 s.

3. Innovatsionnyy menedzhment malogo predpriyatiya, rabotayushchego v nauchno-tekhnicheskoy sfere / R.I. Akmaeva. Rostov n/D: Feniks, 2012. 541 s.

4. Kazarina M.V. Uslugi v oblasti nauchnykh issledovaniy: podkhody k klassifikatsii. Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa. 2014. No 3. S. 87–91.

5. Kessel´man V. Na kogo upalo yabloko. M.: Lomonosov´´, 2014.

6. Klassifikator uslug GATS.URL: http://www.rospravo.ru/files/sites/4082eee697f42d77dec03120ca66fd20.pdf (data obrashcheniya: 01.09.2015).

7. Nauka i nauchnoe obsluzhivanie kak otrasl´ ekonomiki strany. URL: http://social-culture.ru/index.php?request=full&id=134 (data obrashcheniya: 05.09.2015).

8. Sarybekov M.N., Sydyknazarov M.K. Slovar´ nauki. Obshchenauchnye terminy i opredeleniya, naukovedcheskie ponyatiya i kategorii: Uchebnoe posobie. Izd. 2-e, dop. i pererab. Almaty: Triumf «T», 2008.

9. Solomatina E.O. «Obshchestvo znaniya»: novye tendentsii v strategii obrazovaniya. [Elektronnyy resurs]: Dis.... kand. ekon. nauk: 09.00.11.M.: RGB, 2011 (Iz fondov Rossiyskoy Gosudarstvennoy biblioteki). http://www.dissercat.com/content/obshchestvo-znaniya-novye-tendentsii-v-strategiiobrazovaniya (data obrashcheniya: 09.04.2016)

10. Tsepkov V.N. Yavlyayutsya li organizatsii nauchnogo obsluzhivaniya novoy formoy nekommercheskikh organizatsiy. Zakonodatel´stvo i ekonomika. 2010. No 4.

Login or Create
* Forgot password?